Nieuwe Kijk op oude dorpen

Vaststellen van dorps-DNA tegen postzegelplannen

Een onderzoek dat een nieuwe kijk geeft op de identiteit en groei van dorpen, op de verbanden met de cultuurhistorische en landschappelijke elementen binnen dorpen en op de relatie met elementen op regionale schaal. 

Het onderzoek geeft aan hoe de cultuurhistorische en landschappelijke structuur van regio en dorp een basis kan zijn voor nieuwe groeiontwikkelingen met kwaliteit. Doel van het onderzoek is het aanreiken van een methode waarmee dorpsbewoners en plannenmakers -in de breedste zin van het woord- kwaliteiten kunnen duiden en inzetten in toekomstige groeiprocessen.