Dorpsuitbreiding Oudega (SWF)

Ontwikkelen op basis van het Dorps-DNA
In 2005 is gestart met het Belvedère project ‘Nieuwe Kijk op Oude Dorpen’. Hierbij hebben dorpsbewoners van Oudega meegewerkt aan schetssessies en zijn er inspirerende ideeën ontstaan. In opdracht van de gemeente Wymbritseradiel en in samenwerking met de provincie Fryslân zijn voor Oudega de resultaten van deze schetssessies uitgewerkt om te kijken wat deze methode voor het dorp oplevert.

Oudega heeft op een interactieve wijze aan de pilot mee gedaan door het benoemen van haar ruimtelijke kwaliteiten en ambities. Het resultaat is een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf bij de reeds bestaande dorpsvisie. De ruimtelijke kwaliteitsparagraaf geeft de ontwikkelingskansen van Oudega weer. De identiteitsdragers, gekoppeld aan de historie en het omliggende landschap vormen de basis voor de ontwikkelingskansen.

Stedenbouwkundig plan

De uitbreidingslocatie maakt deel uit van de ontwikkelingsvisie voor Oudega; de Ruimtelijke Kwaliteitsparagraaf. Met de eerste fase van de uitbreiding van Oudega wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkelingsvisie.

In het nieuwe plangebied is een tweede dorpsstraat met water geïntroduceerd. Deze sluit aan bij de dorpseigen profielen van Oudega. Daarbij is de koppeling en doorstroming van de oude historische kern naar nieuwe ontwikkelingen essentieel. Gekoppeld aan de tweede (nieuwe) dorpsstraat wordt het kwaliteitsgebied van de dorpskern vergroot. De ontwikkeling van en nieuwe ´brede´ school krijgt hierin een centrale plek. Rondom de school, op het dorpsplein en langs de nieuwe dorpsstraat worden 24 woningen ontwikkeld.

Inmiddels is het plan grotendeels uitgevoerd.